Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI spletne trgovine ”CREATIVE DRESS”

Ti SPLOŠNI POGOJI urejajo razmerje med “CREATIVE DRESS” doo, v nadaljnjem besedilu “CREATIVE DRESS”, s ene strani in uporabniki internetnih strani in storitev, ki se nahajajo na domeni http://creative-si.net/ (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), z drugе strani.

"CREATIVE DRESS" d.o.o. je podjetje, registrirano v skladu s Trgovinskim zakonikom Republike Bolgarije po UIC 204498205, s sedežem in poslovnim naslovom: Blagoevgrad 2700, Todor Aleksandrov str. 23


"CREATIVE DRESS" d.o.o je registrirano kot skrbnik osebnih podatkov in ima potrdilo upravitelja osebnih podatkov …………… …………… ..

Pred uporabo informacij in komercialnih storitev, ki jih ponuja spletno mesto http://creative-si.net/ (imenovane storitve), preberite vsa določila in pogoje. Z vizualizacijo http://creative-si.net/ vsak uporabnik samodejno izpolnjuje spodnje pogoje.

Ta dokument vsebuje informacije o dejavnostih podjetja "CREATIVE DRESS" in splošnih pogojih uporabe storitev, ki jih ponuja “CREATIVE DRESS”, in se nanašajo na odnos med nami in vsakim od naših registriranih uporabnikov.

Potrditev splošnih pogojev je nujen in bistven pogoj za sklenitev pogodbe med uporabnikom in “CREATIVE DRESS”.

ZAGOTAVLJANE STORITVE

Čl. 1 Storitve, ki jih “CREATIVE DRESS” zagotavlja potrošniku, so storitve informacijske družbe v smislu zakona o e-poslovanju.

Čl. 2 “CREATIVE DRESS” je e-trgovina, ki se nahaja na naslovu http://creative-si.net/, prek katere imajo potrošniki možnost podpisati pogodbo o nakupu in prodaji blaga, ki ga ponuja “CREATIVE DRESS”.

IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA

Čl. 3 (1) "CREATIVE DRESS" identificira uporabnike spletnega mesta tako, da dnevniške datoteke shrani na strežnik na naslovu http://creative-si.net/ in na IP naslov uporabnika.

(2) “CREATIVE DRESS” ima pravico zbirati in uporabljati uporabniške podatke po njihovi registraciji. Podatki, ki jih je mogoče določiti, lahko vključujejo ime, priimek, datum rojstva, spol, naslov, telefon in vse druge podatke, ki jih je oseba prostovoljno posredovala med registracijo.

Informacije vključujejo tudi vse druge podatke, ki jih uporabnik vnese, uporabi ali zagotovi po uporabi storitev, ki jih ponuja "CREATIVE DRESS".

(3) Uporabniki se lahko prepoznajo tudi prek svojih računov na Facebook-u in Google-u.

Čl. 4 (1) "CREATIVE DRESS" je dolžno ravnati skrbno in odgovorno za zaščito podatkov o Uporabniku, ki so mu postali znani v zvezi z registracijo, v skladu s temi Splošnimi pogoji, razen v primeru višje sile, nesreče ali zlonamernega ravnanja tretje osebe.

(2). V obrazcu za registracijo, ki ga uporabnik izpolni med registracijo, "CREATIVE DRESS" označuje obvezno ali prostovoljno naravo posredovanja podatkov in posledice zavrnitve posredovanja podatkov.

S sprejetjem teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da bodo podatki o njem obdelani na način, ki je v njih naveden.

(3) Omejitve iz prvega odstavka ne veljajo v primeru, da nastopi obveznost “CREATIVE DRESS”, da uporabniku posreduje osebne podatke pristojnim državnim organom v skladu z veljavno zakonodajo.

Čl. 5 (1) "CREATIVE DRESS" zbira in uporablja podatke iz čl. 4 za namene, navedene v teh splošnih pogojih, pa tudi za ponudbo novega potrošniškega blaga in / ali storitev (brezplačno ali plačano).

Opisani nameni, za katere se uporabljajo informacije, niso v celoti navedeni in ne pomenijo obveznosti podjetja "CREATIVE DRESS".

(2) Po sprejetju teh splošnih pogojev se uporabnik strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov za namene te pogodbe in neposrednega proizvajalca.

Čl.. 6 (1) Uporabnik se lahko prijavi tako, da izpolni ustrezen spletni obrazec za prijavo, ki je na voljo na spletu na spletnem mestu podjetja "CREATIVE DRESS", sprejme te splošne pogoje in izjavi, da je usposobljen za to.

(2) S pritiskom na navidezni gumb "Registracija", ki ima pravno moč pisne potrditve splošnih pogojev, uporabnik poda elektronsko izjavo v smislu Zakona o elektronskem dokumentu in elektronskem podpisu, v kateri navede, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, jih sprejema in se strinja z njihovo skladnostjo.

S snemanjem na ustrezne nosilce podatkov na strežniku podjetja “CREATIVE DRESS” preko splošno sprejetega standarda za pretvorbo na tehnični način, ki omogoča njegovo reprodukcijo, elektronska izjava postane elektronski dokument v smislu omenjenega zakona. "CREATIVE DRESS" lahko v dnevniške datoteke na svojem strežniku shrani IP naslov uporabnika, pa tudi vse druge informacije, potrebne za identifikacijo in reprodukcijo njegove elektronske izjave o sprejemu. Splošni pogoji v primeru pravnega spora: besedilo teh pogojev je na voljo na spletni strani “CREATIVE DRESS” na način, ki omogoča shranjevanje in razmnoževanje.

(3) Pri izpolnjevanju prijave za registracijo je uporabnik dolžan posredovati popolne in točne podatke o identifikaciji (za posameznike), pravnem statusu (za pravne osebe) in druge podatke, ki jih zahteva elektronski obrazec podjetja "CREATIVE DRESS", in ki so posodobljeni v roku 7 ( sedem) dni od njihove spremembe.

Uporabnik izjavlja, da se strinja, da bo zagotovil potrebne osebne podatke, s čimer bo zagotovil, da bodo podatki, ki so bili posredovani med postopkom registracije, resnični, popolni in točni ter da jih bo pravočasno posodobil. V primeru posredovanja napačnih podatkov ima "CREATIVE DRESS" pravico, da nemudoma prekine ali ustavi opravljanje storitev in vzdrževanje registracije uporabnika.

Čl. 7 (1) Po registraciji bo uporabnik prejel edinstveno uporabniško ime in geslo za dostop do storitev, ki so na voljo na spletnem mestu podjetja "CREATIVE DRESS".

(2) Uporabniško ime, s katerim se Uporabnik registrira, mu ne daje nobenih pravic, razen pravice do uporabe določenega uporabniškega imena v elektronski trgovini “CREATIVE DRESS”.

(3) Vlagatelj kot zastopnik pravne osebe je dolžan vnesti svoje polno ime in naslov, torej ime pravne osebe, ki jo zastopa. S sprejemom teh pogojev jamči in potrjuje, da ima pogodbeno razmerje z registriranim uporabniškim podjetjem. V primeru netočnih ali zavajajočih informacij je kupec prikrajšan za pravico dostopa do storitev na spletnem mestu “CREATIVE DRESS ”.

(4) Uporabnik je dolžan sprejeti vse potrebne ukrepe, ki so razumno izvedljivi, da zaščiti svoje geslo in ne razkrije svojega gesla tretjim osebam ter v primeru nepooblaščenega dostopa nemudoma obvesti “CREATIVE DRESS” za verjetnost in sum nepooblaščenega dostopa. Nosi odgovornost in tveganje za zaščito svojega gesla, pa tudi za vsa dejanja, ki jih on ali tretja oseba izvede z njegovim geslom.

Čl. 8 (1) Uporabnik ima pravico do dostopa do spletnih vsebin, do katerih je enostavno dostopati preko spletnega mesta "CREATIVE DRESS", vključno z uvedbo dostopa do “CREATIVE DRESS”. Uporabnik lahko združi svoje uporabniško ime in geslo.

(2) Uporabnik ima pravico do dostopa in spreminjanja osebnih podatkov, predloženih med registracijo.


NAROČILO

Čl. 9 (1) Uporabniki uporabljajo vmesnik spletnega mesta "CREATIVE DRESS" za sklepanje pogodb o prodaji izdelkov, ki jih "CREATIVE DRESS" ponuja v elektronskem poslovanju. Dogovor je mogoče skleniti po telefonskem klicu.

(2) Pogodba o nakupu in prodaji blaga se šteje za sklenjeno od trenutka potrditve naročila s strani podjetja "CREATIVE DRESS".

(3) V primeru da blago ni na zalogi "CREATIVE DREES" si pridržuje pravico do zavrnitve naročila.

Čl. 10 (1) Za oddajo naročila se mora uporabnik registrirati ali identificirati v skladu s pogoji, opisanimi v teh splošnih pogojih, ter vstopiti v sistem z identifikacijo uporabniškega imena in gesla.

(2) Po izbiri enega ali več predmetov, ki so na voljo na spletnem mestu "CREATIVE DRESS", mora uporabnik istega dodati na svoj seznam košarice (“košarica”).

(3) Uporabnik je dolžan predložiti podatke o dostavi in ​​izbrati način in čas plačila cene, nato pa naročilo potrditi prek vmesnika za e-poslovanje.

(4) Uporabnik ob naročilu po elektronski pošti prejme potrditev, da je njegovo naročilo sprejeto.

CENE

Čl. 11 (1) Cene izdelkov, ki se ponujajo v spletni trgovini, so cene, navedene na spletnem mestu "CREATIVE DRESS" ob naročilu, razen v primeru očitne napake.

(2) Cene izdelkov vključujejo DDV, kadar je predpisana pristojbina.

Čl. 12 "CREATIVE DRESS" si pridržuje pravico do sprememb kadar koli in brez objave cene izdelkov, ki jih ponuja spletna trgovina, in takšne spremembe ne bodo vplivale na že oddana naročila.

Čl. 13 (1) "CREATIVE DRESS" lahko odobri popuste za izdelke, ki jih ponuja spletna trgovina, v skladu z bolgarsko zakonodajo in pravili, ki jih določa "CREATIVE DRESS". Pravila, ki veljajo za take popuste, so na voljo tam, kjer je prikazan popust.

Popusti se lahko odobrijo v različnih oblikah (npr. promocije, popusti na zvestobo, ki se dodelijo posamezno, naključno ali kot rezultat sodelovanja v natečaju ali anketi uporabnikov).

(2) Pri naročilu in nakupu istega blaga ni mogoče kombinirati različnih vrst popustov.

PLAČILO

Čl. 14 Ko potrošnik iz kakršnega koli razloga vrne izdelek, ki je upravičen do povračila plačanega zneska, se cena, ki jo je treba vrniti, zmanjša za znesek prejetega popusta na izdelek in povrne se le dejansko plačani znesek.

Čl. 15 (1) Potrošnik lahko plača ceno naročenega blaga z eno od možnosti, ki je navedena na spletni strani po njegovi izbiri. Na spletnem mestu http://creative-si.net/ je mogoče plačati z gotovino.

(2) Če se uporabnik odloči za kurirsko in gotovinsko plačilo, mora ob prevzemu blaga plačati ceno naročenih artiklov skupaj s kurirsko ceno dostave.

Čl. 16 Če se uporabnik odloči za plačilno sredstvo, ki vključuje neodvisnega ponudnika plačilnih storitev, ga lahko zavezujejo pogoji in / ali provizije za to tretjo osebo.

Čl. 17 „CREATIVE DRESS“ ni odgovorno, če način plačila, ki vključuje tretjega ponudnika plačilnih storitev, ni na voljo ali drugače ni na voljo iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati napaki podjetja „CREATIVE DRESS“.

DOSTAVA

Čl. 18 (1) Dostavljeno blago opravi dostavljalec do določene pisarne ali naslova za dostavo na ozemlju Republike Slovenije . Dostava je na stroške uporabnika, razen če je na http://creative-si.net navedeno drugače.

(2) Pred pošiljanjem naročenega blaga ima "CREATIVE DRESS" pravico kontaktirati uporabnika na njegovo telefonsko številko, da bi ugotovilo podrobnosti naročila in / ali dostave.

(3) "CREATIVE DRESS" ne odgovarja za neizvrševanje naročila v primerih, ko je uporabnik navedel napačne, nepopolne in / ali napačne osebne podatke, tudi kadar je posredoval nepopolne, napačne ali izmišljene naslove ali telefon.

(4) Če je dogovorjeno predplačilo, se naročilo pošlje 3-5 dni po prejemu plačila. Če kupec želi, da njegovo naročilo prispe pred določenim datumom, se preverja, ali je to mogoče.

Čl. 19 Dostava je v rokih, ki so opisani v vsaki možnosti dostave v modulu Vmesnik za naročilo. V izjemnih okoliščinah si "CREATIVE DRESS" pridržuje pravico do podaljšanja roka dostave s pravočasnim obvestilom uporabnika.

Čl. 20 (1) Naročeno blago je dostavljeno proti podpisu, večji predmeti (po odločitvi kurirja) pa do vhoda v stavbo.

(2) Uporabnik je dolžan blago pregledati ob njegovi dostavi in ​​takoj obvestiti o morebitnih nedoslednostih, pomanjkljivostih in pomanjkljivostih. Če uporabnik tega ne stori, se domneva, da je bila dostava sprejeta brez ugovora.

Čl. 21 (1) V primeru nezmožnosti ali težav pri osebni dostavi, prejemniku se pošiljke dostavijo na naslednji način:

(a) za uradni naslov oseba, ki dela na naslovu, z navedbo imena osebe, ki je prejela pošiljko;

(b) za domači naslov člana gospodinjstva z navedbo imena osebe, ki je prejela pošiljko.

(2) Če pošiljke ne more dostaviti kurir ali kurir podjetja "CREATIVE DRESS", bo oseba, ki je pošiljko poslala, poklicala kontaktno številko, ki jo je navedel uporabnik, da ugotovi, iz katere kurirske pisarne lahko prejme uporabnik dostave.

(3) V primeru nezmožnosti stika z uporabnikom se pogodba na daljavo samodejno prekliče.

Čl. 22 (1) V primeru mednarodnih dobav se uporabljajo pravila za dostavo in prevzem pošiljk ustrezni nacionalni poštni službi ter ustrezna nacionalna zakonodaja namembne države blaga.

(2) Vse uvozne stroške za uvoz blaga krije uporabnik. Potrošnik ne more zahtevati vračila kupnine, če noče plačati uvozne takse ali prejme pošiljko.

Čl. 23 "CREATIVE DRESS" si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni razpoložljive načine dostave in plačila in / ali pogoje z objavo razpoložljivih načinov dostave in plačila na spletnem mestu brez kakršnega koli drugega obvestila

ZAVRNITEV POGODBE IN ZAMENJAVA

Čl. 24 (1) Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov, brez ustreznega nadomestila ali kazni v 14 dneh od datuma, ko uporabnik ali tretja oseba prejme blago.

(2) Za uveljavljanje svoje pravice iz te klavzule mora uporabnik jasno obvestiti "CREATIVE DRESS" o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe z identifikacijo blaga, ki ga želi vrniti, z vsemi podrobnostmi o naročilu in dostavi, vključno z, vendar ne omejeno na: vsebino in vrednost naročila, podatki o osebi, ki je naročilo oddala, podatki o osebi, ki je sprejela dostavo, in datum dobave.

(3) "CREATIVE DRESS" na svoji spletni strani objavi obrazec za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.

(4) Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe "CREATIVE DRESS" potrošniku omogoča, da preko spletnega mesta in interneta odda standardni odstopni obrazec ali drugo nedvoumno vlogo. V teh primerih "CREATIVE DRESS" uporabniku takoj pošlje potrditev prejema zavrnitve na trajnem nosilcu podatkov.

(5) Uporabnik je dolžan blago vrniti na lastne stroške skupaj s potrdilom in računom, če obstaja, tako, da ga v 14 dneh od datuma, ko je uporabnik podjetju "CREATIVE DRESS" sporočil svojo odločitev o odstopu od pogodbe .

(6) "CREATIVE DRESS" ima pravico odložiti vračilo kupnine, dokler ni blago vrnjeno ali dokler ni predloženo dokazilo, da je bilo blago poslano, kar koli prej.

(7) Če uporabnik ne izpolni svoje obveznosti iz petega odstavka, ne da bi o zamudi obvestil "CREATIVE DRESS" in ne navede utemeljenega razloga, se šteje, da je umaknil izjavo o odstopu od pogodbe.

Čl. 25 (1) Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, če so predmet pogodbe:

- izdelki, izdelani po posameznih specifikacijah ali jasno prilagojeni;

- izdelki, ki lahko poslabšajo njihovo kakovost, ali izdelki s kratkim rokom uporabnosti;

- za časopise, revije ali novice, vključno z uvoženimi revijami in revijami v tujem jeziku;

- izdelki, ki jih ni mogoče vrniti iz zdravstvenih ali higienskih razlogov in so poškodovani po dostavi;

- zapečateni avdio in video posnetki ali zapečateni računalniški programi, poškodovani po dobavi. Ko je na voljo storitev, ki je prilagojena njeni naravi in ​​se uporabnik enkrat vrne [EA2]

Čl. 26 "CREATIVE DRESS" vrne uporabniku kupnino, plačano za vrnjeno blago. Plačilo s kartico Visa in MasterCard – v primeru da je po preklicu ali zahtevku, plačanem s kartico, potrebno vračilo kupnine, se znesek vrne na kartico, s katero je bilo plačilo izvedeno.

REKLAMACIJE

Čl. 27 (1) Potrošnik ima pravico do zahteve za neskladnost blaga s pogodbeno / naročeno, kadar se po dobavi ugotovijo neskladja s prodajno pogodbo.

(2) Potrošnik lahko uveljavlja pravice zaradi neskladnosti blaga,  ne  glede  na  to,  ali  je  proizvajalec  ali  trgovec  zagotovil  tržno garancijo za blago ali storitve. Potrošnik ni upravičen do zahtevka v primeru neskladnosti zaradi naravne obrabe izdelka .

(3) Kadar se izpolnitev zahtevka izvede z zamenjavo blaga z drugim, ki ustreza dogovorjenemu, bo "CREATIVE DRESS" ohranilo prvotne garancijske pogoje za potrošnika.

(4) V primeru reklamacije blaga lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska, zamenjavo blaga z drugim izdelkom, ki ustreza dogovorjenemu ali cenovnemu popustu.

(5) Pritožba se odda ustno na telefonsko številko podjetja "CREATIVE DRESS" ali pisno, po elektronski pošti, pošti ali na naslovu podjetja. "CREATIVE DRESS" omogoča dostop do obrazca za zahtevo na spletnem mestu podjetja.

(6). Ko je zahtevek vložen, uporabnik navede predmet zahtevka, prednostni način vložitve zahtevka ali zahtevani znesek ter naslov, telefonsko številko in kontaktni e-poštni naslov.

(7) Potrošnik mora ob oddaji zahteve priložiti tudi dokumente, na katerih temelji zahteva, in sicer:

- račun ali faktura;

- zapisniki, akti ali drugi dokumenti, ki dokazujejo neskladnost blaga ali storitev z dogovorjenim;

- drugi dokumenti, ki določajo utemeljenost zahtevka.

(8)Zahtevek za potrošniški izdelek se lahko zahteva najkasneje v dveh mesecih [EA3] od odkritja neskladnosti s pogodbo, ne pa po izteku tega datuma.

(9). Zahteva je potrebna za dogovor med prodajalcem in potrošnikom za rešitev spora.

(10) Če je “CREATIVE DRESS” zagotovilo tržno garancijo za blago in je rok garancije daljši od rokov za oddajo zahteve iz prvega odstavka, se lahko zahtevek uveljavlja do izteka komercialne garancije.

(11) Predložitev zahteve ni ovira za začetek postopka.

(12) "CREATIVE DRESS" vodi register zahtevkov. Dokument se uporabniku pošlje po elektronski pošti, ki jo je navedel, z navedbo števila zahtev iz registra in vrste izdelka [EA4].

(13) Ko "CREATIVE DRESS" ugodi zahtevi, v ta namen izda akt, ki se sestavi v dveh izvodih, in en izvod dostavi upravičencu.

GARANCIJE

Čl. 28 Potrošniki imajo pravice do garancijskih rokov, ki jih določa zakon o varstvu potrošnikov.

ENOSTRANSKI PREKLIC

Čl. 29 "CREATIVE DRESS" ima pravico po lastni presoji brez obvestila o enostranski odpovedi pogodbe, če ugotovi, da se ponujene storitve uporabljajo v nasprotju s temi splošnimi pogoji, zakonodajo Republike Bolgarije in splošno sprejetimi moralnimi normami.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Čl. 30 (1) Pravice intelektualne lastnine v vseh materialih in virih, ki se nahajajo na spletnem mestu podjetja "CREATIVE DRESS" (vključno z razpoložljivimi bazami podatkov), so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, pripadajo podjetju "CREATIVE DRESS" ali določeni osebi, ki ima pravico do uporabe podatkov podjetja "CREATIVE DRESS" in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo.

(2) Kadar kopira ali reproducira informacije, ki presegajo dovoljeno in katero koli drugo kršitev pravic intelektualne lastnine na virih podjetja "CREATIVE DRESS", ima "CREATIVE DRESS" pravico zahtevati odškodnino za neposredno in posredno škodo, ki je v celoti nastala.

(3) Če ni izrecno dogovorjeno, uporabnik ne sme reproducirati, spreminjati, brisati, objavljati, distribuirati ali kako drugače razkrivati ​​virov informacij, objavljenih na spletnem mestu podjetja "CREATIVE DRESS".

Čl. 31 (1) "CREATIVE DRESS" se zavezuje, da bo uporabniku s potrebno skrbnostjo omogočil običajni dostop do ponujenih storitev.

(2) "CREATIVE DRESS" ima pravico onemogočiti ali izbrisati uporabniško ime in geslo za dostop do uporabniškega profila v primeru, da uporabnik krši pravice intelektualne lastnine podjetja "CREATIVE DRESS" na elementih intelektualne lastnine na spletnem mestu.

(3) "CREATIVE DRESS" si pridržuje pravico do prekinitve dostopa do storitev, ki jih zagotavlja po obveščanju uporabniškega profila. "CREATIVE DRESS" ima pravico, ne pa tudi obveznosti, po lastni presoji izbrisati vire informacij in gradiv, objavljenih na svoji spletni strani.

PREKLIC IN STORNIRANJE NAROČILA

Čl. 32 (1) Razen v primerih, predvidenih v teh splošnih pogojih, pogodba med pogodbenicama preneha tudi po prenehanju poslovanja podjetja "CREATIVE DRESS" ali prenehanju vzdrževanja njene spletne strani.

(2). Po odpovedi pogodbe "CREATIVE DRESS" deaktivira uporabniški profil in izbriše geslo za dostop.

(3)Vse nogavice, spodnje hlačke, kopalke in spodnje perilo niso predmet vračila in zamenjave, če so bili po dostavi odpečateni!

Čl. 33 Razen kot je določeno zgoraj, lahko katera koli pogodbenica odpove to pogodbo z enodnevnim odpovednim rokom drugi pogodbenici v primeru neizpolnitve obveznosti iz sporazuma.

Čl. 34 Pisna oblika pogodbe se šteje za spoštovano tako, da se pošlje e-pošto, pritisne elektronski gumb na vsebinski strani, ki jo izpolni ali izbere uporabnik, ali potrditveno polje na spletnem mestu itd., pod pogojem, da je izjava tehnično zabeležena, da jo je mogoče razmnožiti.

UREDITVENE DEJAVNOSTI

Čl. 35 Organi nadzora podjetja "CREATIVE DRESS" sta Komisija za varstvo potrošnikov (KVP) in Komisija za varstvo osebnih podatkov (KVOP) z naslednjimi koordinatami:

O KVP-u:

Spletna stran: https://kzp.bg/kontakti

Telefon: 0700 111 22

email: [email protected]

naslov: Sofija, Slavejkov trg 4A, nadstropja 3., 4. in 6

O KVOP-u:

Spletna stran: https://www.cpdp.bg/

Tel: 02 / 91-53-518

email: [email protected]

naslov: Sofija 1592, Prof. Tsvetan Lazarov 2

VARNOSTNA KLAVZULA

Čl. 36 Stranki izjavljata, da če se katera od določb teh pogojev izkaže za neveljavno, to ne bo povzročilo ničnosti celotne pogodbe ali njenih delov. Neveljavno klavzulo bodo nadomestila obvezna zakonska pravila ali uveljavljena praksa.

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Čl. 37 (1) "CREATIVE DRESS" se obvezuje, da bo uporabnike obvestil o vseh spremembah teh splošnih pogojev v 7 dneh od nastanka te okoliščine na navedeni e-poštni naslov uporabnika.

(2) Če se potrošnik ne strinja s spremembami splošnih pogojev, ima potrošnik pravico, da odstopi od pogodbe, ne da bi navedel razloge in brez nadomestila ali odškodnine. Za uveljavitev te pravice bi moral potrošnik v enem mesecu po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka obvestiti "CREATIVE DRESS".

(3) V primeru, da uporabnik ne uveljavi svoje pravice do odstopa od pogodbe na način, predpisan s temi splošnimi pogoji, se šteje, da spremembo uporabnik sprejme brez ugovora.

VELJAVNO PRAVO

Čl. 38 Določbe veljavne zakonodaje Republike Bolgarije se uporabljajo za vse zadeve, ki niso zajete v teh splošnih pogojih.

Standardni obrazec za uveljavljanje pravice do odstopa:

(izpolnite in pošljite ta obrazec samo, če želite odpovedati pogodbo)

Naslovnik

……

Obveščamo vas, da odstopamo od prodajne pogodbe za naslednje izdelke / zagotavljanje naslednje storitve:

…………

Naročeno dne / prejeto dne ...............

Uporabniško ime (-a) -............................

Uporabniški naslov - .............................

Podpis uporabnika: ................................

(samo, če je ta obrazec na papirju)

Datum: ........................................

Standardni obrazec za uveljavljanje pravice do pritožbe:

Naslovnik ………

Obveščam vas, da sem ugotovil neskladnost blaga / storitev z dogovorjenim.

Predmet zahteve: ………………………………………

Naročeno dne / prejeto na -......................

Zaželen način reklamacije blaga:

1. Vračilo kupnine;

2. Zamenjava blago z drugim, ki ustreza dogovorjenemu;

3. Popust na ceno;

4. Brezplačno izvajanje popravil v skladu s čl. 113 in 114 zakona o varstvu potrošnikov.

(obkroži želeno možnost)

Zaželen način reklamacije storitve:

1. Storitev opravite v skladu s pogodbo;

2. Cenovni popust;

3. Vračilo kupnine.

(obkroži želeno možnost)

Prilagam naslednje dokumente:

1. račun ali faktura;

2. zapisniki, akti ali drugi dokumenti, ki dokazujejo neskladnost blaga ali storitev z dogovorjenim;


3. drugi dokumenti, ki določajo zahtevo na podlagi blaga in velikosti.

(obkroži želeno možnost)

Zahtevana količina: .................................

Uporabniško ime (-a) - ............................................ ..

Uporabniški naslov - ............................................... ........

Podpis uporabnika: ............................................... ........

(samo, če je ta obrazec na papirju)

Datum: ...............................